STK + EK

    Prevádzkovateľ vozidla je povinný v ustanovených lehotách bez vyzvania a na vlastné náklady podrobiť

  1. vozidlo technickej kontrole pravidelnej,
  2. motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej.

    Táto povinnosť platí pre všetky vozidlá, ktoré sú v premávke na pozemných komunikáciách (v cestnej premávke), to znamená, že táto povinnosť sa týka všetkých vozidiel, ktoré sú prihlásené do evidencie vozidiel na orgáne Policajného zboru (na dopravnom inšpektoráte) a majú vydanú tabuľku s evidenčným číslom. Preto neváhajte a pripravte sa na 100% u nas, ponúkame Vám:

  • Prípravu vozidiel na STK a EK,
  • následne bezproblémove absolvovanie STK a EK.

Kontakt

Auto Oprava Kropaj Žilinská 92
Piešťany
921 01
0907 / 983 813
033/7741655
autoopravakropaj@gmail.com